Disclaimer

Hoewel Veldman Makelaardij aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt
Veldman Makelaardij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de
informatie, of voor de gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van hyperlinks
(doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Veldman Makelaardij geen enkele
aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt Veldman
Makelaardij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.